Mest sålda produkter

Moms: inkl. exkl.

Kontakt!

 

info@proled.nu

(Säkrast)

 

0910 - 142 31

(Vi svarar i mån av tid)

Produkter   » Bilvård » PAYBACK » Produkt

Payback Diesel Chock

Payback Diesel Chock

BAKTERIER
I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå. Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar, bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående. Payback Diesel Chock motverkar detta. 

SKADLIGA SYROR
Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

ELIMINERAR BAKTERIER
Payback Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering. Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen. Detta dödar alla
bakterier så att de kan avlägsnas ur systemet genom dränering av tanken.

FÖRE ANVÄNDNING
Avlägsna om möjligt ev, vatten och slam ur tanken före behandling. Dosera rätt mängd efter tankens totalvolym och fyll upp tanken till minimum 65% hellst full med ny diesel. Verkningstid i 24 timmar, stillastående eller i bruk.

BRUKSANVISNING

Dränera med fördel tanken från vatten
Dosera rätt mänd och tanka fullt
Verkningstid 24 timmar
Dränera hela tanken från slam men ej ett krav!
Dränerad diesel kan återanvändas när slam och beläggningar sjunkit till botten, använd ej bottenskiktet.
DRÄNERA TANKEN
Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna slam samt eventuellt vatten. All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammet sjunkit till botten.

DOSERING:

Kraftigt infekterade tankar: 1: 1000 = 100 ml till 100 lit diesel
Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet: 1: 4000 = 100 ml till 400 lit diesel


Payback Diesel Chock 
Payback Diesel Chock


Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
PLE-PBDieselChcok Payback Diesel Chock 159,00/st

Tillbaka

Nyhet! Foam Cannon för Högtryckstvättar!

Vi utför även monteringar på dom flesta fordon!

Kontakta oss för pris!